ReviewsWidget_ReviewsAboutUs

Promocja BLACK FRIDAY obowiązuje od 4 listopada do 4 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania pojemności w tej promocji! Oferta jest ważna tak długo, jak długo Towary są objęte Kampanią lub do momentu wyprzedania Towarów w trakcie trwania Kampanii. Oferta Towarów może być stale odnawiana w trakcie trwania Kampanii. Akcja jest wspólna dla wszystkich krajów, w których działa KITSTORE. Liczba wybranych Towarów, które Kupujący może nabyć w czasie trwania Kampanii może być ograniczona.