ReviewsWidget_ReviewsAboutUs

REGULAMIN REKLAMACJI wchodzi w życie 5 lutego 2016 r.

Jesteśmy przekonani, iż nasze zabawki muszą spełniać, a nawet przekraczać, Państwa najwyższe wymagania, z kolei nasze usługi powinny swoją jakością dorównywać naszym zabawkom. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny chcesz dokonać zwrotu zamówienia, to nie ma nic prostszego!

Prawo do odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyn w terminie do 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub określona przez niego trzecia strona (inna niż przewoźnik) dokona fizycznego odbioru towaru. Jeśli umowa dotyczy towaru wymienionego w jednym zamówieniu, jednak dostarczonego oddzielnie, to termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub określona przez niego trzecia strona (inna niż przewoźnik) dokona fizycznego odbioru towaru.

Jeśli chcesz skorzystać z przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy, to jesteś zobowiązany do poinformowania nas o Twojej decyzji w drodze jednoznacznie brzmiącego oświadczenia (na przykład w formie listu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub przez wypełnienienie i wysłanie do nas formularza reklamacyjnego, który znajduje się na naszej stronie internetowej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie zawierające informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

– Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, dokonamy zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Klienta, w tym kosztów doręczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w wyniku doboru przez Klienta innego niż przez nas oferowanego najtańszego standardowego sposobu doręczenia), w najkrótszym możliwym terminie, w każdym bądź razie jednak najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia, w którym otrzymamy informację o podjęciu decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwroty zostaną dokonane z wykorzystaniem tego samego sposobu płatności, o ile Klient w wyraźny sposób nie wyraził zgody na użycie innej metody płatności. W efekcie dokonania w/w zwrotów Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Mamy prawo wstrzymania dokonania zwrotów do czasu otrzymania zwrotu towaru lub dowodów dokumentujących wysłanie towaru z powrotem, w zależeności od tego, który fakt nastąpi wcześniej.

Wyślij towar w najkrótszym możliwym terminie, w każdym bądź razie jednak najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o podjęciu decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie wysłany przed upływem terminu 14 dni.

"Wyjątki od prawa o odstąpieniu od umowy

Zmodyfikowane pozycje: Prawo do odstąpienia od niniejszej umowy nie dotyczy produktów wykonanych według specyfikacji lub modyfikacji określonej przez Klienta.

Jeżeli chcesz porozmawiać na temat zwrotu produktów, skontaktuj się z nami.

Bony podarunkowe: Bonów podarunkowych nie można wymienić na gotówkę.

Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie jesteś w zupełności zadowolony z zamówienia, prosimy o skontaktowanie się z naszym zespołem ds. obsługi Klienta.

Niniejszy regulamin reklamacji wchodzi w życie i staje się skutecznym z dniem 5 lutego 2016 r. Zmiany w Regulaminie reklamacji zastrzeżone.